Köpprocessenpå Brf. Glashuset

Så här

fungerar köpprocessen

Så här går det till

För oss är det viktigt med trygghet och tydlighet kring köpprocessen av din nya lägenhet. Nedan beskrivs vilka steg denna process innehåller. Framförallt vilka avtal som ska skrivas och när du förväntas betala de olika delarna av insatsen. Tveka inte att kontakta mäklaren om du har ytterligare frågor kring förfarandet. Detta är viktig information för din bank att ha i samband med lånelöftesförfrågan.

1. Intresseanmälan
Gör din intresseanmälan så snart du kan efter lanseringen av projektet. Då får du automatiskt all ny information och uppdateringar kring byggnationen samt nästa steg i processen. Denna första intresseanmälan är inte bindande. När säljstart närmar sig så kommer du i god tid få information om detta så att du kan förbereda dig.

2. Förhandsavtal
Ett datum för säljstart kommer att bestämmas inom kort. Då kommer du som tidigare gjort en intresseanmälan få chans att teckna ett förhandsavtal som gäller mellan dig och bostadsrättsföreningen. Förhandsavtalet är ett bindande avtal och innebär att föreningen upplåter bostadsrätten till den specifika lägenhet som du tecknat dig för. För att bostadsrättsföreningen skall ta beslutet att gå vidare med byggnationen krävs att 60% av lägenheterna är tecknade med förhandsavtal.

Ca en månad efter att förhandsavtalet är tecknat betalar du en bokningsavgift på lägenheten á 30.000kr.

Formellt byggstartsbeslut fattas uppskattningsvis 2-3 månader efter säljstartsdatum. För att få teckna förhandsavtal måste skriftligt lånelöfte uppvisas.

3. Tillval
Nu har det blivit dags att göra eventuella tillval till lägenheten. Vi använder oss av en digital tjänst som kallas tillvalsportalen, där du smidigt kan välja bland olika alternativ.

4. Upplåtelseavtal
Bostadsrättsföreningen har nu fått en intygsgiven ekonomisk plan. Den är granskad av intygsgivare utsedda av Boverket och dessa intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder. Bolagsverket registrerar den ekonomiska planen. Bostadsrättsföreningen får nu tillstånd att ta in förhandsbetalning.
Bostadsrättsföreningen och du som köpare tecknar nu ett upplåtelseavtal och du blir medlem i bostadsrättsföreningen efter sedvanlig prövning. Detta sker ca 6 månader före tillträde.
Nu betalar du också 10% av insatsen för din lägenhet plus 10% av eventuella tillval minus de 30.000kr som du redan betalat i samband med förhandsavtalet.

5. Slutbesiktning
Innan du flyttar in görs en gemensam slutbesiktning. Besiktningsmannens uppgifter är att avgöra huruvida entreprenören har utfört sitt arbete fackmannamässigt och enligt det entreprenadavtal som föreligger mellan bostadsrättsföreningen och entreprenören. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas utan kostnad. I samband med garantitidens utgång (2 år) genomförs ytterligare en besiktning av en besiktningsman för att se om brister uppkommit under garantitiden, s.k. garantibesiktning. Garantifel som besiktningsmannen anser föreligga avhjälps av entreprenören.
Det är av stor vikt att bostadsrättsinnehavaren medverkar vid slutbesiktningen. Skador och skavanker som uppkommer efter besiktningen ersätts inte.

6. Tillträde
Ca 15 veckor i förväg får du definitivt besked från bostadsrättsföreningen om vilket datum du får tillträde till din lägenhet – tillträdesdagen.
Senast 14 dagar innan tillträdet betalar du återstående belopp (90%) av insatsen och ev. tillval som inte betalts sedan tidigare.