Försäljningsstart BRF Glashuset

Försäljningsstart utav bostadsrätterna i BRF Glashuset är planerad till kvartal 3 2016. Är du mer intresserad så får du gärna kontakta oss.

Kontakta oss