Lägenheteroch priser

Lägenheter

Och priser

Plan 1

Plan 1
3 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
3 Rok

BOA
70
50
55
55
55
50
50
55
55
55
50
70

Lgh nr
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012

Månadsavgift
4 083
2 917
3 208
3 208
3 208
2 917
2 917
3 208
3 208
3 208
2 917
4 083

Pris
1 795 000
1 395 000
1 445 000
1 445 000
1 395 000
1 295 000
1 295 000
1 395 000
1 445 000
1 445 000
1 395 000
1 795 000

Tillgänglighet
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld

Plan 2

Plan 2
3 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
3 Rok

BOA
70
50
55
55
55
50
50
55
55
55
50
70

Lgh nr
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112

Månadsavgift
4 083
2 917
3 208
3 208
3 208
2 917
2 917
3 208
3 208
3 208
2 917
4 083

Pris
2 045 000
1 495 000
1 545 000
1 545 000
1 495 000
1 445 000
1 445 000
1 495 000
1 545 000
1 545 000
1 495 000
2 045 000

Tillgänglighet
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld

Plan 3

Plan 3
3 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
3 Rok

BOA
70
50
55
55
55
50
50
55
55
55
50
70

Lgh nr
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212

Månadsavgift
4 083
2 917
3 208
3 208
3 208
2 917
2 917
3 208
3 208
3 208
2 917
4 083

Pris
2 095 000
1 545 000
1 595 000
1 595 000
1 545 000
1 495 000
1 495 000
1 545 000
1 595 000
1 595 000
1 545 000
2 095 000

Tillgänglighet
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld

Plan 4

Plan 4
3 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
2 Rok
3 Rok

BOA
70
50
55
55
55
50
50
55
55
55
50
70

Lgh nr
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312

Månadsavgift
4 083
2 917
3 208
3 208
3 208
2 917
2 917
3 208
3 208
3 208
2 917
4 083

Pris
2 195 000
1 595 000
1 645 000
1 645 000
1 595 000
1 545 000
1 545 000
1 595 000
1 645 000
1 645 000
1 595 000
2 195 000

Tillgänglighet
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld

Plan 5

Plan 5
3 Rok
3 Rok
3 Rok
3 Rok
3 Rok
3 Rok

BOA
79
79
79
79
79
79

Lgh nr
1401
1402
1403
1404
1405
1406

Månadsavgift
4 608
4 608
4 608
4 608
4 608
4 608

Pris
2 595 000
2 495 000
2 545 000
2 545 000
2 495 000
2 595 000

Tillgänglighet
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld